Indkaldelse til stiftende generalforsamling 8. februar

Dine lokale borgerforeninger arbejder henimod en sammenlægning. Uglev og Omegns Borgergruppe har ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger nedlagt sig selv, mens Søndbjergforeningen har en bestyrelse lidt endnu. Vores mål er at lægge de to borgerforeninger sammen på en stiftende generalforsamling torsdag 8. februar kl. 19:00 i konfirmandstuen, Søndbjerg Præstegård. Vi opfordrer enhver med interesse for lokalområdet Uglev – Odby – Søndbjerg – Serup og omegn til at møde op. Vi vil være vært ved et let traktement, øl, vand, the og kaffe. Tilmelding senest 5. februar til Lejf Lykke på tlf. 61 54 16 36 eller til Chr. Birkebæk på tlf. 22 45 42 09. Du kan osse tilmelde dig på e-mail: uglev@godmail.dk. Der vil komme en annonce i ugeposten og omdelt flyers forud for generalforsamlingen. 

18. JANUAR 2018, SØNDBJERGFORENINGEN & FHV. UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Fusion: Stiftende generalforsamling torsdag 8. februar 2018

generalforsamlingBåde Uglev og Omegns Borgergruppe og Søndbjergforeningen har på ekstraordinære generalforsamlinger vedtaget at fusionere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag 8. februar 2018 kl. 19:00, hvor to borgerforeninger bliver til én på en stiftende generalforsamling. Nærmere information og indkaldelse følger efter nytår. 

1. DECEMBER 2017, UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Følg med på foreningernes egne sider

I toppen af hjemmesiden ses en menu. Én af fanerne hedder Foreninger. Ved at holde markøren nede på fanen Foreninger, fremkommer en liste, hvorfra du let kan scrolle ned og klikke dig ind på foreningernes “under-sider”. Lige nu er der nyt fra Uglev og Omegns Borgergruppe, som på en ekstraordinær generalforsamling 27. november vedtog at stille sig positiv overfor en sammenlægning med Søndbjergforeningen. 

27. NOV. 2017, UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Generalforsamling i borgergruppen

VEL MØDT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE: Alle er velkomne på Stationen i Uglev, hvor borgerforeningen på torsdag 21. maj kl. 19:30 afholder den årlige generalforsamling. Formand Lejf Lykke afgiver bestyrelsens årsberetning.

UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Vel mødt til generalforsamling i borgergruppen

UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april kl. 19:00. Generalforsamlingen foregår på Stationen. I denne tid vandrer bestyrelsesmedlemmer fra foreningen byen tynd for at forny medlemsskaber. Medlemsskab for en husstand koster fortsat 100 kr., for enlige 50 kr. På godt gensyn til generalforsamlingen!

UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Busudflugt til Nationalpark Thy

Lørdag 25. maj 2013  kan du benytte en eksklusiv busafgang fra Stationen i Uglev med kurs nordpå til Nationalpark Thy. Undervejs gør vi bl. a. holdt ved Kirsten Kjærs Museum i Fjerritslev (billedet). Klik på linket herunder for at se hele programmet for turen. Der køres i bus fra Stationen kl. 9:00, og vi er hjemme igen kl. 18:00. Seneste frist for tilmelding er 13. maj. Foreningerne håber på god opbakning, godt vejr og fantastiske øjeblikke i den enestående natur!

Tur til Nationalpark Thy

UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE, SØNDBJERGFORENINGEN, STATIONEN & MENIGHEDSRÅDET

Generalforsamling i Uglev og Omegns Borgergruppe

Tirsdag 30. april kl. 19:00 ønsker Uglev og Omegns Borgergruppe at se dig til ordinær generalforsamling. Foreningen er vært ved lidt hjemmebag og kaffe. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning, og der er valg til bestyrelsen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen løber af stablen på Thyholm Friskole. Alle er velkomne til en aften, hvor Uglev og opland er i centrum! I de kommende uger kommer vi rundt til alle husstande og tilbyder medlemskab. Kontingentsatsen forbliver uændret – 100 kr. for en husstand, 50 kr. for enlige. Samtidig modtager du foreningens årlige nyhedsbrev, som sågar kan læses lige hér: Nyhedsbrev april 2013

Vel mødt!

UGLEV OG OMEGNS BORGERGRUPPE

Spis sammen i konfirmandstuen skærtorsdag

Ingen uden Jesus vidste, at det måltid var hans sidste, da de tolv og han var samlet, for at spise påskelam.

Skærtorsdag (28. marts) er du velkommen til spisning af lam i præstegården, hvorefter der er gudstjeneste i Søndbjerg kirke. Det fælles måltid er kl. 18:00, gudstjenesten kl. 20:00. Se vedhæftede plakat for nærmere oplysning: Skærtorsdag

MENIGHEDSRÅDET